sk en de

Čo je technická kontrola?

Technická kontrola zisťuje, či je vozidlo dostatočne technicky spôsobilé na využívanie cestných komunikácií. Musí ju absolvovať každé vozidlo, ktoré je staršie ako 4 roky. Neskôr musíte absolvovať technickú kontrolu pravidelne každé 2 roky. Počas technickej kontroly vám technik skontroluje brzdovú sústavu, riadenie, nápravy, kolesá, karosériu a ostatné systémy a komponenty vozidla.

Vozidlo pristavené na technickú kontrolu by malo byť čisté, nezaťažené a nesmie mu chýbať povinná výbava. Počas technickej kontroly musí byť pri vozidle prítomný prevádzkovateľ (vodič). Nemusí to však byť majiteľ vozidla. Pri technickej kontrole vedie vozidlo kontrolný technik alebo prevádzkovateľ podľa pokynov technika. Pokiaľ chce kontrolór s vozidlom vykonať skúšobnú jazdu, musí mať súhlas prevádzkovateľa alebo súhlas oprávnenej osoby. Počas technickej kontroly sa nesmie s vozidlom manipulovať - nastavovať ani opravovať okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.


Aké doklady budem potrebovať?

• osvedčenie o evidencii vozidla
• technický preukaz alebo overenú kópiu TP
• v prípade vozidla s pohonom na LPG - protokol o kontrole plynového zariadenia
• pri opakovanej kontrole - protokol z predchádzajúcej technickej kontroly
 

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel

Využite naše služby

Nechajte si auto skontrolovať ešte pred absolvovaním STK

Nechať si prehliadnuť auto ešte pred absolvovaním kontroly sa skutočne oplatí. Je potrebné sa zamerať najmä na riadenie a funkčnosť bŕzd. Auto by malo byť schopné bez problémov zastaviť a tiež musí byť v poriadku aj ručná brzda. Počas riadenia musí vozidlo “držať” na ceste. Čelné sklo musí byť neporušené a ak máte na oknách fólie, pracovník STK môže od vás požadovať doklady. Odporúčame skontrolovať aj svetlomety a ich možnosti nastavenia.

Nezabudnite ani na povinnú výbavu. Vaše vozidlo musí mať:
• reflexnú vestu dostupnú z miesta vodiča
• výstražný trojuholník
• kompletnú neexpirovanú lekárničku
• vybavenie na výmenu kolesa - zdvihák, rezervu, kľúč

Ak si chcete byť istí, že vaše vozidlo určite splní všetky podmienky absolvovania technickej kontroly, využite naše služby. Naši kvalifikovaní pracovníci preveria funkčnosť a stav vášho vozidla vopred a vy môžete ostať pokojní.


Absolvujeme technickú kontrolu za vás!

Ak sa vám zdá celý proces na stanici technickej kontroly príliš zdĺhavý a váš čas je drahocenný, vybavíme všetko za vás. Stačí, ak kontaktujte nášho zástupcu a ten si s vami dohodne všetky podrobnosti. Vyplňte formulár vpravo, my sa vám ozveme.
 

Podrobne o STK

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených vyhláškou. Povinnosti prevádzkovateľa vozidla stanovuje § 21 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Rozlišujeme tieto druhy technických kontrol:

• technická kontrola pravidelná,
• technická kontrola zvláštna,
• technická kontrola administratívna,
• opakovaná technická kontrola
• technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,
• technická kontrola na vydanie prepravného povolenia,
• opakovaná technická kontrolu.

Ako prebieha technická kontrola vozidla?

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby. Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Čo sa kontroluje pri technickej kontrole vozidla?

• brzdová sústava,
• riadenie,
• nápravy,
• kolesá,
• pruženie,
• hriadele a kĺby,
• rám a karoséria,
• osvetlenie a svetelná signalizácia,
• predpísaná a zvláštna výbava,
• ostatné systémy,
• komponenty alebo samostatné technické jednotky,
zaťaženie životného prostredia,
• identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Aká je cena STK?

Cena výkonu technickej prehliadky nie je regulovaná, iba doporučovaná jednotlivým pracoviskám. Preto je v každom meste a pre každé vozidlo cena iná. Pre vašu približnú predstavu uvádzame krátky prehľad cien, ktoré s malými odchýlkami platia aj vo vašom meste:

motocykle; ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky (L1e, L3e, L4e, L2e, L6e) 15 €

osobné; dodávkové; trojkolky a štvorkolky (M1, N1, L5e, L7e) 26 €

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG (M1, N1) 29 €

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t)* (O1, R1*) 14 €

nákladné a autobusy (N2, N3, M2, M3) 52 €

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG (N2, N3, M2, M3) 56 €

prípojné nad 0,75 t (O2) 25 €

prípojné nad 0,75 t (O3, O4) 28 €

traktory kolesové (T1, T2, T3, T4, T5) 34 €

traktory prípojné (R2, R3, R4) 24 €

traktory pásové a pracovné stroje (C1, C2, C3, C4, C5, Ps) 55 €

skútre snežné (Ls) 42 €

 

Vyhodnotenie technickej kontroly vozidla

Pri technickej kontrole vozidla sa hodnotí jeho technický stav a činnosť systémov, komponentov a technických jednotiek. Na základe kontroly pracovník vozidlo ohodnotí stupňom 1 - 3:
1. A - vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnost prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách;
2. B - vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách;
3. C - vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách - stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie.


Doklad o vykonaní technickej kontroly

Po úspešnom absolvovaní technickej kontroly je vaše vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Pracovník STK vám vystaví nasledujúce doklady:
• vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla
• osvedčenie o technickej kontrole
• vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka
• protokol o technickej kontrole vozidla (iba v prípade zvláštnej technickej kontroly)


Čo vám hrozí po nesplnení podmienok kontroly?

Pokiaľ je vaše vozidlo na základe technickej kontroly označené ako nespôsobilé, prevádzkovateľ alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady odtiahnuť vozidlo zo stanice technickej kontroly. Ak sa chcete takejto nepríjemnosti predísť ,využite naše služby a nechajte si vozidlo skontrolovať našimi odborníkmi ešte pred absolvovaním technickej kontroly na STK.